Registreren

Word hier lid van Bedrijvenkring Zundert
  • De statuten zijn opvraagbaar bij het secretariaat.
  • Ondergetekende verklaart hierbij tot wederopzegging machtiging aan: Bedrijvenkring Gemeente Zundert om contributie af te schrijven, thans vastgesteld op € 160 per jaar. Voor het eerste jaar zal de contributie naar tijdsgelang worden berekend.