AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 FEBRUARI 2017
LOCATIE: VERKEERSSCHOOL BLOM, HANDELSWEG 11 TE ETTEN LEUR: 19.00 UUR

 1. OPENING DOOR DE VOORZITTER
 2. FINANCIEEL VERSLAG 2016 DOOR RON ROOVERS
  • –  FINANCIEEL VERSLAG
  • –  VERSLAG KASCONTROLE-COMMISSIE MET VOORSTEL TOT KWIJTING EN DÉCHARGE
  • –  CONTRIBUTIE 2017: HET BESTUUR ZAL OP DE VERGADERING EEN NADERETOELICHTING GEVEN
  • –  KIEZEN GEHEEL NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
 3. BESTUURSVERKIEZINGEN:
  AFTREDEND PER 1-1-2017 EN HERKIESBAAR: MONIQUE ROMBOUTS (SECRETARIS)
  RON ROOVERS (VICE-VOORZITTER)BELANGSTELLENDEN VOOR EEN BESTUURSFUNCTIE KUNNEN ZICH MELDEN BIJ HET SECRETARIAAT (INFO@BKZUNDERT.NL). AANMELDINGEN DIENEN TE ZIJN ONTVANGEN DOOR HET SECRETARIAAT UITERLIJK 15 FEBRUARI 2017 OM 17.00 UUR.
 4. VOORUITBLIK OP PROGRAMMA 2017 DOOR VOORZITTER
 5. RONDVRAAG