Grootte
5,9 hectare netto
Kavels: 1.000 – 5.000 m²

Kenmerken
De bedrijfskavels zijn zowel in de milieucategorie 2 als in de milieucategorie 3 beschikbaar. Daarnaast is er een variatie in maximale bouwhoogte mogelijk. In de strook aangrenzend aan de achtertuinen van de woningen aan de Wernhoutseweg is de maximale bouwhoogte 8 meter en verderop het terrein bedraagt deze 15 meter.

Kaart
http://www.zundert.nl/bedrijf-of-vereniging/bedrijventerreinen_3672/item/bedrijventerrein-beekzicht_5340.html

Prijs
Gemiddeld € 130,– per m2 (exclusief verplichte bijdrage parkmanagement ter grootte van € 1,– per m2 van het aan te kopen perceel).