Het einde van het jaar is weer in zicht en we maken ons op voor de laatste, soms zware, lootjes van 2017!

Om deze drukke periode enigszins te ontlasten hebben we dit keer gekozen voor een nieuwjaarsborrel op donderdag 11 januari. Hier kijken we nog even terug op 2017 maar zullen de meeste pijlen alweer gericht zijn op 2018! Een jaar waarin we de goede opgaande (economische) lijn een goed vervolg kunnen gaan geven.

We zijn dit keer te gast bij ‘Het Kaffee’ in Rijsbergen aan de Sint Bavostraat 79, schuin tegenover de Boerenbond.

U bent van harte welkom vanaf 17u30 en we zullen rond 18u15 toasten op een bruisend 2018! Hierna wordt een heerlijk gevarieerd walking stamppot diner geserveerd.

Voor deze bijeenkomst zien we uw inschrijving graag vóór 5 januari tegemoet via de site www.bkzundert.nl.

Het bestuur van BKZ wenst u hele prettige feestdagen en een gezellige jaarwisseling.

Graag tot 11 januari!

Bestuur BKZ

Zo’n 75 BKZ-leden waren op 8 november jongstleden aanwezig in “Bij ons in Zundert” om de presentatie  van Paul Smit bij te wonen.

En ze werden zeker niet teleurgesteld.

In een wervelende presentatie vol leuke, grappige maar vooral confronterende voorbeelden, werd ons door Paul Smit heel snel duidelijk gemaakt dat 99% van wat je doet onder invloed van je onbewuste brein gebeurd.

In een spits-second maak je een beslissing: welke persoon zou je aannemen, gaat de trein nu voor of achteruit? Pas nadat je je bewust wordt van het feit dat er nog meer mogelijkheden zijn, ga je bewust een beslissing nemen.

Ook wist Paul Smit haarfijn duidelijk te maken waarom “hutjes op de hei” met het management niet werken bij verandermanagement als de medewerkers er niet bij betrokken worden en als – eenmaal terug op de werkvloer – alles toch lekker blijft zoals het is. Mensen laten hun confortzone niet makelijk los. Het “reptielenbrein” voert toch vaak de boventoon.

Met een combinatie van humor, “mindfuck” (een doorgesneden Justin Bieber) en leuke filmpjes zette Paul Smit de toon van een hele leuke en inspirerende avond met een heldere boodschap: niet alles is wat het lijkt in eerste instantie. Ben je bewust van je onbewuste brein.

Jaarlijkse Uitstap en Spreker over de Toekomst

Het bloemencorso is weer achter de rug. Wederom veel inspanning en passie waardoor Zundert positief in het nieuws komt. Zijn dit ook niet kenmerken van goede ondernemers? We mogen best trots zijn op wat er allemaal bereikt wordt in onze gemeente. Welke andere gemeente van onze omvang is zo vaak in het nieuws? Positief maar ook door hedendaagse problematiek die nu elders ook naar bovenkomt. Zundert is hier voorloper waar anderen zeker naar kijken. Wederom een belangrijke eigenschap van ondernemers. In deze tijden van economische bloei zie ik helaas ook weer een soort gemakzucht bij sommige ondernemers. De klanten komen vanzelf aanwaaien en onder het mom van drukte laat de service of kwaliteit soms te wensen over. Ook is er minder aandacht voor productiviteit. Juist door nu anticyclisch te investeren en scherp te blijven zal het verschil maken in een periode van mindere groei.

Op woensdag 8 november houdt Paul Smit een inspirerend, humoristisch én interactief verhaal over de steeds snellere veranderingen. Hij benoemt de competenties die belangrijk zijn en laat zien hoe ons buiten de hokjes kunt kleuren. En hoe je binnen en buiten de organisatie hier goed gebruik van kan maken, ook bijvoorbeeld als het om innovatie gaat.

Op vrijdag 29 september brengt de jaarlijkse uitstap ons dit jaar weer naar het Vlaamse land. In de ochtend kijken we rond in een belangrijke schakel in de logistiek keten, nl de Haven van Antwerpen. Deze haven is natuurlijk altijd de uitdager geweest van de Europese marktleider Rotterdam, maar hebben zich ontpopt als een geduchte tegenstander. We krijgen rondleidingen bij verschillende bedrijven in verschillende sectoren. Na de lunch zullen we een ambachtelijk bedrijf bezoeken; Om welk ambacht staan de Belgen ook alweer bekend?

Inschrijvingen graag via de website https://www.bkzundert.nl/. Dit kan door in te loggen en dan aan te melden voor gehele dag of een dagdeel.

Ik kijk ernaar uit!

Rene Boerema

 

De laatste tijd zijn er allerlei nieuwe termen bijgekomen m.b.t. de kantoorwerkplek. Ik wil er kort twee met jullie bespreken:

‘Het nieuwe werken’ en ‘Zitten is het nieuwe roken’.

‘Het nieuwe werken’

Wat is nou ‘het nieuwe werken’? De meesten van jullie weten dit waarschijnlijk al wel, maar toch nog een zeer beknopte uitleg. Door de nieuwe (communicatietechnologieën) kan men tegenwoordig plaats- en tijd ongebonden werken. Er wordt thuis gewerkt, (flex-)werkplekken op kantoor worden gedeeld en vergaderingen worden online vanuit verschillende plekken gehouden. Maar moet nu iedereen ineens aan het nieuwe werken? Ik denk van niet. Denk goed na over hoe je je (communicatie-)processen inricht en bedenk of flexwerken interessant is voor je organisatie; intern en extern. Als iedereen op andere tijden gaat werken kan men elkaar ook steeds moeilijker bereiken / spreken. Laat je boerenverstand zijn werk doen.

Dan ‘Zitten is het nieuwe roken’. Is zitten nou echt zo slecht voor je? Het antwoord is JA! Hierover zijn de laatste tijd erg veel onderzoeken gepleegd en de uitkomst was unaniem. Te veel zitten is erg slecht voor je; niet alleen voor je gestel maar ook voor je ingewanden. Google op dit onderwerp en je krijgt ongeveer 7.150.000 hits, 579.000 video’s. Kijk voor een interessant filmpje op https://www.youtube.com/watch?v=wUEl8KrMz14

Dit is allemaal niet om je bang te maken maar om te laten inzien dat als je collega je vraagt om een kop koffie te halen, je dit als een cadeautje moet zien! Je mag even bewegen!! Oei, dat klinkt wel raar! ‘Je mag even bewegen’… Maar als je het zo op een positieve manier benadert werkt het wel in je voordeel! En neem eens wat vaker de trap, parkeer je auto niet naast de voordeur maar aan het einde van de parkeerplaats, eet je lunch buiten tijdens een wandelingetje! En wellicht ontmoet je dan ook (naast de bijeenkomsten) een mede-BKZ-lid!

 

Werkse!! Bart Manders

Van het gemeentehuis

Allereerst wil ik de Bedrijvenkring Zundert (BKZ) van harte feliciteren met de nieuwe website. Deze website is een goed middel om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen. Daarnaast is het een bundeling van relevante gegevens en een goede ondersteuning voor het lokaal zakelijk netwerk.

De column gaat deze keer over het ondernemersklankbord. Een initiatief dat ik onlangs met 4 collega’s uit Moerdijk, Halderberge, Etten Leur en Rucphen heb ondertekend.

Het ondernemersklankbord (OKB)

Nu het economisch beter gaat met Zundert en met Nederland, willen veel ondernemers groeien en uitbreiden. De gemeente Zundert werkt al jaren samen met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Rucphen op het gebied van de advisering en ondersteuning van ondernemers. Vanaf 1 april 2017 breiden we dat uit met het landelijk opererende Ondernemersklankbord (OKB). De mensen die door het OKB voor coachende en adviserende werkzaamheden worden ingezet zijn ervaren en gemotiveerde adviseurs met veel ervaring in het bedrijfsleven. Het OKB kan u adviseren bij elke bedrijfsfase:

 • Bij de start van de onderneming;
 • Bij alle aspecten van de bedrijfsvoering en ontwikkeling;
 • Bij faillissementspreventie;
 • Bij de bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging.

Op afspraak

Neem voor vragen of het maken van een afspraak tijdens kantooruren contact op met een adviseur via 088- 1717920 of mail naar team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl. Tijdens het spreekuur (alleen op afspraak) kan uw vraag verder worden besproken en eventueel een adviseringstraject worden gestart. Ook kunt u worden doorverwezen naar een van de partner-dienstverleners. Het OKB-team houdt elke maandag in de oneven weken tussen 15.00 en 17.00 uur spreekuur in het gemeentehuis van Zundert

Kosten adviestraject

Voor een adviestraject van een halfjaar betaalt u een minimumdonatie van 150 euro. De adviseur brengt in dat halfjaar 6 tot 8 bezoeken aan de klant. Overige kosten worden betaald door de gemeenten en het ministerie van Economische Zaken.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Ondernemersklankbord? Kijk op www.ondernemersklankbord.nl. Of informeer bij onze contactpersoon Bedrijvigheid, de heer Bülent Acer, telefoon (076) 596 9858 of onze contactpersoon Bedrijventerreinen, de heer Gerard Sand, telefoon (076)  599 5641 (woensdag).

 

Piet Utens,

wethouder gemeente Zundert

Schenkingsvrijstelling eigen woning: belastingvrij 100.000 euro schenken

Al een paar jaar wil het kabinet stimuleren dat een schenking ook wordt besteed aan de aflossing van de hypotheek of de aankoop van een eigen woning. De schenkingsvrijstelling kan in die gevallen oplopen tot ruim 53.000 euro als een ouder een kind geld schenkt. Maar daar is nu een schepje bovenop gedaan. Vanaf 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling verruimd naar 100.000 euro. Die verruiming betreft niet alleen uw eigen kind dat jonger is dan 40 jaar, u mag 100.000 euro belastingvrij schenken. Deze verruiming zal u goed van pas komen als u een kind, kleinkind of een ander naast familielid met een schenking wilt helpen.

De vrijstellingen bij een schenking vanaf 1 januari 2017, belastingvrij schenken

Daarmee zijn de volgende vijf vrijgestelde en dus belastingvrije schenkingen mogelijk:

 • 100.000 euro als het geld voor de eigen woning, aan uw eigen kind of een ander die tussen de 18 en 40 jaar oud is.
 • 25.526 euro van een ouder aan een kind zonder dat bepaald is hoe het geld wordt besteed. Voorwaarde is de leeftijd (jonger dan veertig jaar).
 • 53.176 euro voor dure studie of opleiding.
 • 5.320 euro aan een kind, zonder voorwaarden.
 • 2.129 euro aan iedereen, zonder beperking in de besteding van het geld (geen apart doel).

Verruiming schenkingsvrijstellingen geldt ook voor de restschuld

Dat de extra vrijstelling bij een schenking tot een ton voor iedereen (ook uw kind) geldt tot veertig jaar is wel bijzonder, maar dan moet het geld door de ontvanger van de schenking wel in een eigen woning worden gestoken. U kunt dan denken aan extra aflossing aan de bank, het afsluiten van een lagere hypotheek bij de aankoop van een woning, het verbeteren van een woning of klushuis, of het betalen van de restschuld op een woning. Nog een voorwaarde is dat er een beroep moet worden gedaan op de extra vrijstelling, deze vrijstelling niet al in 2014 een keer is benut, de schenking aantoonbaar is en dat aantoonbaar is dat uw kind of kleinkind het geld ook echt voor het eigen huis hebben gebruikt en niet om ervan op vakantie te gaan. Het is een voorwaardelijke schenking waarbij de vrijstelling niet telt als achteraf blijkt dat het geld niet aan een eigen woning is besteed.

Voor meer informatie:

Monique Rombouts, Van Gogh Notarissen & Adviseurs

Notulen ALV BKZ 16-02-2017

1. Opening

Rene Boerema opent de vergadering om 19.00 uur

2. Financieel verslag 2016

1. Financieel verslag door Ron Roovers
Post Hartveilig stond extra vermeld als post 2016 en niet in 2015. Klopt niet, er was in 2015 al een donatie gedaan.
2. Kascontrole door Adrie Hartman en Anja Bartels.
Adrie Hartman: 16 januari is kas gecontroleerd en akkoord bevonden.
Voorstel om kwijting en decharge voor het bestuur. Geen tegenstemmen, dus kwijting en decharge is verleend.
Adrie Hartman blijft nog een jaar aan. Hans van Gils meldt zich aan.
3. Contributie 2017:
Bestuur neemt zich voor om kritischer te zijn op de kosten. Waar kunnen we op bezuinigen? Wellicht hogere bijdrage voor uitstap. Is de hoogste kostenpost.
Voorstel om de contributie dit jaar nog ongewijzigd te laten en volgende ALV met een voorstel komen. Streven is om zoveel mogelijk een sluitende exploitatie te hebben.
Contributie blijft gelijk voor dit jaar

3. Bestuursverkiezingen

Monique Rombouts en Ron Roovers zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

4. Vooruitblik 2017 en website

Rene geeft toelichting op nieuwe website.
Oproep en uitnodiging om zelf input aan te leveren voor de website. Geen reclame, maar bijvoorbeeld stukjes die interessant zijn voor onze leden en voor de gemeente Zundert. Heb je een open dag, zet het er dan op. Dan maken we er een interactieve site van.
Er wordt een filmpje getoond met een gebruiksaanwijzing voor de website. Ook wordt uitgelegd hoe je zelf de content van je eigen pagina kunt aanpassen.
20 april Kijkje in de keuken bij Nomi in Etten Leur
* juni: Roefelavond
29 september: uitstap
* november: najaarsbijeenkomst
* december: eindejaarsbijeenkomst

Als er vanuit leden ideeën of initiatieven zijn, dan zijn ze zeker welkom. Heb je een contact of iets leuks, meldt het, dan pakken wij het op. Met name ook voor de uitstap. Met alle leden hebben we een groter netwerk dan met de 5 of 6 bestuursleden.

5. Rondvraag

Rene sluit de vergadering om 19.30 uur.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 FEBRUARI 2017
LOCATIE: VERKEERSSCHOOL BLOM, HANDELSWEG 11 TE ETTEN LEUR: 19.00 UUR

 1. OPENING DOOR DE VOORZITTER
 2. FINANCIEEL VERSLAG 2016 DOOR RON ROOVERS
  • –  FINANCIEEL VERSLAG
  • –  VERSLAG KASCONTROLE-COMMISSIE MET VOORSTEL TOT KWIJTING EN DÉCHARGE
  • –  CONTRIBUTIE 2017: HET BESTUUR ZAL OP DE VERGADERING EEN NADERETOELICHTING GEVEN
  • –  KIEZEN GEHEEL NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
 3. BESTUURSVERKIEZINGEN:
  AFTREDEND PER 1-1-2017 EN HERKIESBAAR: MONIQUE ROMBOUTS (SECRETARIS)
  RON ROOVERS (VICE-VOORZITTER)BELANGSTELLENDEN VOOR EEN BESTUURSFUNCTIE KUNNEN ZICH MELDEN BIJ HET SECRETARIAAT (INFO@BKZUNDERT.NL). AANMELDINGEN DIENEN TE ZIJN ONTVANGEN DOOR HET SECRETARIAAT UITERLIJK 15 FEBRUARI 2017 OM 17.00 UUR.
 4. VOORUITBLIK OP PROGRAMMA 2017 DOOR VOORZITTER
 5. RONDVRAAG

De regelgeving is sinds 1 januari 2017 gewijzigd. Lees hier wat er veranderd is en de gevolgen ervan.

 

Situatie vóór 1 januari 2017
Als een afnemer geheel of gedeeltelijk niet betaalt, kan de ondernemer de btw die is begrepen in die oninbare vordering niet terugvragen via de btw-aangifte. Hij moet in dat geval een afzonderlijk verzoek om teruggaaf indienen bij de Belastingdienst binnen een maand na het tijdvak waarin de vordering oninbaar is geworden.

Het recht op btw-teruggaaf ontstaat op het tijdstip dat de oninbaarheid kan worden vastgesteld. Het vaststellen van dit tijdstip is echter vaak lastig, waardoor de ondernemer het verzoek soms te vroeg en soms te laat indient. Als het verzoek niet op tijd wordt ingediend, heeft de ondernemer geen rechten van bezwaar en beroep meer en is hij aangewezen op de ambtshalve behandeling van zijn verzoek. Ingeval van een failliete afnemer kan het jaren duren voordat de gehele of gedeeltelijke oninbaarheid van een vordering definitief kan worden vastgesteld en aan de fiscus kan worden aangetoond. De ondernemer moet in dat geval erg lang wachten op de btw-teruggaaf.

 

Situatie ná 1 januari 2017
Om de hierboven beschreven en andere vergelijkbare problemen te voorkomen, is in de btw-wetgeving vanaf 1 januari 2017 opgenomen dat de oninbaarheid in ieder geval geacht wordt te ontstaan op het moment dat de vordering 1 jaar, nadat deze opeisbaar is geworden, nog niet is betaald. Daarbij wordt uitgegaan van de uiterste datum waarop volgens de leveringsovereenkomst een vordering in zijn geheel moet zijn betaald. Dit is dus een aanzienlijke verbetering voor de praktijk.
In de nieuwe regeling mag de ondernemer het bedrag van de teruggaaf claimen via de periodieke btw-aangifte. Dit doet hij door de oninbare vordering als negatieve omzet te verwerken. Het bedrag van de teruggaaf wordt – net als voorheen – berekend naar evenredigheid van het niet-ontvangen deel van de eerder in rekening gebrachte vergoeding. Indien een vordering op een later tijdstip alsnog wordt betaald, moet de ondernemer de eerder in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte voldoen.

 

Deze nieuwe regeling heeft ook een keerzijde. De afnemer die zijn factuur niet betaald, is verplicht om de afgetrokken btw terug te betalen aan de Belastingdienst, als de factuur 1 jaar, nadat deze opeisbaar is geworden, nog openstaat. Deze termijn was voorheen 2 jaar.

NB: Het is dus van groot belang dat de debiteuren- en crediteurenadministratie goed in beeld is.

Arno Hereijgers, Van Oers Accountants