“Voor het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding tussen de in de gemeente Zundert gevestigde bedrijven en het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen”.

Deze missie vertaalt zich in een aantal doelstellingen:

 • bevorderen van onderlinge contacten en banden
 • uitwisselen tussen ondernemers van kennis en ervaring
 • bevorderen van relevante ondernemerskennis onder de leden
 • behartigen van gemeenschappelijke belangen in de richting van gemeente of provincie

De bedrijvenkring streeft er naar om deze activiteiten zoveel mogelijk in een gezellige en informele sfeer te organiseren.

In het dagelijkse verenigingsleven betekent dit:

 • Kennis en ervaring uitwisselen
  Je bent met uitsluitend ondernemers onder elkaar en je kunt problemen, die je als ondernemer hebt, uitwisselen met de ervaringen die een collega-ondernemer al eerder heeft gehad. Je kunt gebruik maken van elkaars kennis en ervaring.
 • Wij houden het simpel
  We zijn een echte Brabantse vereniging en zoals het een echte Brabander betaamt is het motto: Houd het simpel, doe gewoon. Dat geldt voor alles: kleding, taalgebruik, enz. Blijf jezelf, praat zoals je dat gewoon ook doet. Bij onze bedrijvenkring moet je je thuis voelen.
 • Maatschappelijke betrokkenheid
  We zijn geen vereniging om winst te gaan draaien. Mocht er toch een aanzienlijke reserve ontstaan, dan kan dit aan een maatschappelijk (eventueel Zunderts) project worden geschonken. We gaan echter niet, zoals veel serviceclubs doen, speciale projecten starten om geld voor een goed doel op te halen.
 • Vertegenwoordiger van ondernemers
  Indien het nodig is, kan BKZ zich naar buiten toe, richting bijvoorbeeld gemeente of provincie, presenteren als vertegenwoordiger van Zundertse ondernemers. In dergelijke gevallen is het niet ondenkbaar dat hierover overleg is met andere (Zundertse) ondernemersclubs.

Kosten

De jaarlijkse kosten kennen gedeeltelijk een vast karakter die middels contributie automatisch wordt geïncasseerd. Voor bepaalde activiteiten worden de kosten aan de deelnemer doorberekend. Voor het jaar 2017 is de contributie vastgesteld op € 160,00.

Voorzitter
BKMS Interim Management
Secretaris
Van Gogh Notarissen
Penningmeester
Sloot Autogroep
Bestuurslid
IAS Automation
Bestuurslid
Van Oers Accountants
Bestuurslid
Werksfeer Kantoorprojecten
bestuurslid
Rabobank De Zuidelijke Baronie